top of page

Management- & Projectondersteuning bij Gemeente Steenwijkerland

Voor de gemeente Steenwijkerland ging Anna van Egmond aan de slag als Management- & Projectondersteuning.

Steenwijkerland, gelegen in de Kop van Overijssel, had behoefte aan een Management- & Projectondersteuner die kon bijdragen aan het optimaliseren van facilitaire diensten. En daarnaast een optimale werkomgeving voor alle betrokkenen binnen de gemeente kon waarborgen. Het doel van deze gemeente is namelijk om met plezier samen te werken aan een mooie, duurzame leefomgeving voor alle inwoners en ondernemers.


Ondersteuning

Als Management- & Projectondersteuning bij de gemeente Steenwijkerland heeft Anna een cruciale bijdrage geleverd aan het beheer en de coördinatie van diverse facilitaire diensten. Dit omvatte onder meer het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor facilitair management, het coördineren van complexe projecten en het waarborgen van een optimale werkomgeving voor alle betrokkenen binnen de gemeente. Haar takenpakket omvatte onder andere het beheer van facilitaire contracten, het plannen en uitvoeren van facilitaire verbeteringsinitiatieven en het aansturen van een team van facilitaire medewerkers.


Uitkomsten 

Een van Anna's meest memorabele ervaringen bij de gemeente Steenwijkerland was het succesvol leiden van een grootschalig facilitair project, zoals de implementatie van de Omgevingswet. Dit vereiste een grondige kennis van wet- en regelgeving, sterke projectmanagement vaardigheden en uitstekende communicatie en samenwerking met diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie. Het behalen van meetbare resultaten en het positieve effect op de werkomgeving waren voor haar bijzonder bevredigend en illustreren de impact die facilitair management kan hebben op een organisatie. Uit deze ervaring kwamen waardevolle lessen over het belang van effectieve communicatie, samenwerking en flexibiliteit in facilitair management en projectmanagement naar boven.

bottom of page