top of page
Strategisch Adviseur voor PDA

Strategisch Adviseur voor PDA

Zeven maanden lang vervulde Thomas Clausen met toewijding en expertise de rol van management consultant bij Prime Dental Alliance (PDA). In deze periode was hij verantwoordelijk voor het algehele beheer van de praktijk Kliniek Noordzee IJmuiden, waarbij hij zich richtte op verschillende kernaspecten zoals HR-management en strategische ontwikkeling.


HRM

Zijn primaire focus lag op het optimaliseren van de HR-processen binnen de praktijk. Dit omvatte het stroomlijnen van wervings- en selectieprocedures, het ontwikkelen van een effectief onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers en het implementeren van prestatiebeoordelingssystemen. Door regelmatig trainingssessies en workshops te organiseren, bevorderde hij de professionele ontwikkeling van het team en droeg hij bij aan een verhoogde medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid.


Strategieontwikkeling

Naast HR-management speelde strategieontwikkeling een cruciale rol in zijn opdracht. Thomas voerde een uitgebreide marktanalyse uit om inzicht te krijgen in de concurrentie en potentiële groeikansen. Op basis hiervan stelde hij strategische plannen op en implementeerde deze, gericht op het verbeteren van de operationele efficiëntie, het verhogen van de klanttevredenheid en het uitbreiden van het klantenbestand. Dit resulteerde in een significante verbetering van de bedrijfsresultaten en een sterkere marktpositie voor PDA.


Algemeen Praktijkbeheer

Zijn verantwoordelijkheden strekten zich verder uit tot het dagelijkse beheer van de praktijk. Dit omvatte het waarborgen van een hoge standaard van patiëntenzorg, het optimaliseren van administratieve processen en het beheren van de financiën. Door nauw samen te werken met het team en gebruik te maken van data-analyse, kon Thomas geïnformeerde beslissingen nemen die bijdroegen aan een efficiëntere en effectievere praktijkvoering.


Deze periode bij PDA was zowel uitdagend als lonend. Thomas Clausen is trots op de resultaten die het team heeft bereikt en kijkt uit naar toekomstige mogelijkheden om zijn vaardigheden en ervaringen verder in te zetten in vergelijkbare rollen.

bottom of page