top of page
Regiomanager voor Tandarts Today

Regiomanager voor Tandarts Today

Melvin Kasper heeft als interim vestigingsmanager een sleutelrol vervuld bij de praktijk van Tandzorg Op Maat in Leeuwarden. De keten Tandarts Today, een toonaangevende organisatie met diverse tandartspraktijken, streeft naar het stroomlijnen van hun operaties met ondersteuning van hun Service Centre, wat essentieel is in de hedendaagse mondzorg. Melvin’s taak was om deze transitie soepel te laten verlopen, ondanks de onvermijdelijke uitdagingen die met veranderingen gepaard gaan.


Praktijkanalyse en Strategie

Melvin begon met uitgebreide gesprekken met alle stakeholders om een gedetailleerde analyse van de praktijk te maken. Dit vormde het vertrekpunt voor verdere actie. Samen met Tandarts Today heeft hij een ideaalbeeld – de stip op de horizon – geformuleerd. Met duidelijke en concrete doelstellingen heeft Melvin een strategisch plan ontwikkeld om de organisatie richting te geven voor de toekomst.


HR-Management

Een belangrijk aspect was het opnieuw motiveren van het team. Er was behoefte aan een energieke teamleider die het team kon inspireren en hen mee kon nemen op de uitdagende reis naar de gestelde doelen. Dit betekende soms afscheid nemen van sommige collega's en het verwelkomen van nieuwe teamleden. Melvin begeleidde deze HR-processen van begin tot eind.


Operationele Ondersteuning

Tijdens zijn werk in de praktijk was Melvin constant bezig met het oplossen van operationele problemen. Hij vulde gaten op door verschillende rollen op zich te nemen, zoals het bemannen van de balie, ondersteunen bij sterilisatieprocessen en het oplossen van patiëntproblemen. Met zijn achtergrond in de horeca wist Melvin dat het belangrijk is dat de ‘tent draait’ en dat de ‘gasten’ – in dit geval de patiënten – tevreden de praktijk verlaten. Dit teamgevoel stond centraal in zijn aanpak.


IT-Implementatie

Naast de dagelijkse operationele uitdagingen begeleidde Melvin ook de implementatie van een nieuw IT-systeem, van Simplex naar Exquise. Deze overgang was een aanzienlijke uitdaging in een al instabiele organisatie, maar werd succesvol gerealiseerd.


Overdracht

Aan het einde van zijn interimperiode hielp Melvin zijn opvolger in het zadel. Dit omvatte niet alleen de kennisoverdracht en het inwerken in haar nieuwe rol, maar ook het positioneren van haar als de nieuwe leider van het team. Volgens Melvin is het waarborgen van de doorgevoerde veranderingen de grootste toegevoegde waarde die een interim manager kan bieden. Het is belangrijk dat de verandering standhoudt en dat de organisatie er blijvend van profiteert.


Melvin's inzet bij Tandarts Today is een voorbeeld van effectief interim management, waarbij strategische visie, hands-on aanpak en teammotivatie centraal stonden in het succes van het project.

bottom of page