top of page

Hospitality Manager bij de Raad van State

Wat als de Raad van State je vraagt om hun organisatie tijdelijk te ondersteunen?

De Raad van State fungeert als een onafhankelijke adviseur voor de regering en het parlement met betrekking tot wetgeving en bestuur. Sinds 1531 vervult het tevens de rol van hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Als instituut dat in de Grondwet is verankerd, voert de Raad van State haar eigen taken uit in de democratische rechtsstaat, met koning Willem-Alexander der Nederlanden als voorzitter.


Wat de Raad van State indrukwekkend maakt, is haar voortdurende betrokkenheid bij actuele maatschappelijke thema's. De organisatie is opgedeeld in verschillende afdelingen die worden ondersteund door diverse directies, waaronder de Directie Bedrijfsondersteuning, waar Joost van Andel werkzaam was. Er ligt een sterke nadruk op begeleiding, opleiding en ontwikkeling, en de open, collegiale en informele sfeer zorgt voor een bijzondere en flexibele werkomgeving.


Binnen de Raad van State was Joost belast met de tijdelijke leiding van Team ServiceDesk en Team Catering, met als aanvullende taak het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Catering binnen de organisatie. Dit was een aanzienlijke uitdaging waarin Joost persoonlijk veel kansen en implementatiemogelijkheden zag. Externe factoren, zoals de terugkeer naar kantoor na de corona pandemie, strengere veiligheidseisen, hybride werken en veranderende duurzaamheidsdoelstellingen en organisatiegroei, hebben veel verandering teweeggebracht.

Joost richtte zich dagelijks op het aansturen van beide teams, het inventariseren van de wensen van stakeholders, het opstellen van plannen en het uitwerken van een visie. Daarnaast voerde hij gesprekken met facilitaire leveranciers, variërend van koffieleveranciers tot het Rijksvastgoedbedrijf, om operationele en lopende projecten soepel te laten verlopen en mogelijke overlast voor de medewerkers van de Raad van State tot een minimum te beperken.


Joost werd warm onthaald en genoot van de steun en het vertrouwen van iedereen. Hij kijkt terug op een uitdagende opdracht, die een geweldige start betekende voor zijn carrière bij With Care Hospitality en zijn loopbaan als Facilitair Interim Manager.

bottom of page