top of page

Facilitair Coördinator bij UMC Amsterdam

Toen het Amsterdam UMC na de fusie met het VUmc behoefte had aan een interim Facilitair Coördinator, sprong Demi van Schaick in deze rol. Ze geeft dagelijks leiding aan voedingsassistenten op 8-15 verpleegafdelingen.

Het Amsterdam UMC had door de recente fusie met het VUmc behoefte aan een interim Facilitair Coördinator. Het Amsterdam UMC combineert complexe patiëntenzorg met vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De fusie heeft gezorgd voor een verdubbeling van expertise en samenwerkingsmogelijkheden, zowel regionaal als wereldwijd, om gezamenlijk de zorg van morgen te ontdekken en te verbeteren. 


Werkzaamheden

Sinds oktober 2023 vervult Demi van Schaick de rol van Facilitair Coördinator voor 8-15 verpleegafdelingen, verdeeld over drie beddentorens. Ze geeft dagelijks leiding aan de voedingsassistenten, waarbij ze hen coacht en ondersteunt, werkzaamheden controleert en zorgt dat aan kwaliteitseisen wordt voldaan. Demi heeft gezorgd voor een succesvolle implementatie van het vernieuwde voedingsconcept.


Toekomstperspectief 

Nu, ruim op de helft van het project, kijkt Demi ernaar uit om de dienstverlening en patiëntenservice verder te verbeteren in samenwerking met het team van Amsterdam UMC. Haar doelen omvatten het creëren van meer draagvlak, het verbeteren van de samenwerking en het vergroten van het eigenaarschap van voedingsassistenten binnen het clusterteam. Ze beschouwt deze doelen als bereikt wanneer de voedingsassistenten zelfstandig en effectief taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren.

bottom of page